۳۲۸۷۶۳۲۹ - 041 ۰۹۱۴۳۰۶۱۷۲۶
مقالات

ایزوبز چیست ؟

ایزوبز چیست ؟ اﯾﺰوﺑز داراى ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺒﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم اﻟﯿﺎﻓﻰ است ﮐﻪ دارای خاصیت ﻋﺎﯾﻖ می ﺑﺎﺷﺪ ؛ محصول ﻋﺎﯾﻖ می باﯾﺴﺖﻧﺮم و ﺳﺒﮏ و داراى ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﻠﻰ اﺳﺘﺮﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ،ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﻰدر ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و رﻃﻮﺑﺖ دارد و همچنین بخاطر الیافی […]

بروشور ایزوبز

در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید…

جدول مشخصات فنی ایزوبز

در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید…

بررسی ایزوبز از نگاه تحقیقات مسکن و ساختمان ایران

در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید…

مبحث ۱۹

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مصرف انرژی نکته مهم در این بین آن است که رعایت مقررات ملی ساختمان به‌خصوص رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می‌تواند این مشکلا‌ت را به راحتی حل کند. البته در این صورت علا‌وه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ساختمان‌ها و جلوگیری از اتلا‌ف انرژی بخش خانگی و تجاری […]

مراحل نصب ایزوبز

در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید…

محصول ضد زلزله ایزوبز

محصول ضد زلزله ایزوبز با فناوری نانو تکنولوژی محصول ترکیه مقاوم سازی ساختمان در مقابل زلزله (۴ الی ۷ ریشتر) جلوگیری از نشست ساختمان مقاوم در برابر ضربه مقاوم در برابر بار فشاری تا ۴۵۰۰ کیلوگرم وزن بارکششی ۲۲۰۰kpa در شبکه های اجتماعی ما را به اشتراک بگذارید…

عایق صوتی

عایق صوتی بررسی عایق صوتی ایزوهم برای مبحث صوت چکیده عایق صوتی : با توجه به خواص الیاف و استفاده بشر در زندگی روزمره از پشم و پنبه ، الیاف ایزوهم توانسته کارایی پشم و پنبه را افزایش دهد. این الیاف از اختلاط پشم و پنبه مصنوعی با پلی استر تو خالی تشکیل شده و […]

Page 5 of 512345

مطالب بروز