۳۲۸۷۶۳۲۹ - 041 ۰۹۱۴۳۰۶۱۷۲۶

درباره ما

شرکت ایرانیان تاوریژ ارک

 

شرکت ایرانیان تاوریژ ارک با کمک شرکت BOZOĞLU ترکیه که در سال ۱۸۹۳میلادی تاسیس شده است. توانسته با شناسایی محصول ایزوبز گام موفقی در راستای صنعت عایق سازی بردارد و دفتر مرکزی شرکت BOZOĞLUترکیه را در ایران _ تبریز برای فعالیت در سطح کشور دایر نماید.